Infrastruktuuri

Infrastruktuuri on palveluita ja rakenteita, jotka varmistavat yhteiskunnan perustoimivuuden. Ennen kaikkea kyse on järjestelmistä, jotka koskevat tavarankuljetusta, ihmisiä ja virkoja sekä energiasta ja informaatiosta. Signaalijärjestelmä on yhteisnimike useammille teknisille järjestelmille junaliikenteessä. Arvonhallinta ovat arvokkaita tuotteita ex. vähittäiskaupassa ja arvokuljetuksissa. Infotauluja ja sähköisiä infonäyttöjä näkee bussipysäkeillä, juna-asemilla, kauppakeskuksissa ja tapahtumissa, ja niihin kohdistuu usein kovaa ulkoista vaikutusta. Valaistusratkaisuilla lisäämme turvallisuutta ja hyvinvointia sekä sisä- että ulkomiljöissä.

Infrastruktuurin trendejä

Kasvavan väestön ja taloudellisen kasvun myötä infrastruktuurin yllöpito ja alkuinvestointien tarve lisääntyy. Lisääntynyt käytettävyys ja halvemmat matkustuskustannukset lisäävät liikennettä, ja meidän täytyy siirtyä ympäristöystävällisempään liikennejärjestelmään. Vähemmän liikkuvaa käteistä. Vuonna 2014 liikkuvaa käteistä oli ruotsissa 80 miljardin kruunun edestä, kun vastaava summa oli vuonna 2018 56 miljardia. Valaistuksen tekniikan kehitys lisää mahdollisuuksia kontrolliin, ohjaukseen ja analyysiin.