CSR ja ympäristö Aero Materielilla

Aero Materielille on tärkeää tehdä työtä, jonka avulla voimme vaikuttaa mahdollisimman vähän ilmastoon. Olemme päättäneet panostaa ympäristötyöhön ja tehdä yhteistyötä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Syksyllä 2019 meille asennettiin aurinkopaneelit, joiden avulla voimme tuottaa sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Kun tuotamme itse sähköä verkkoon, voimme tulla omavaraiseksi ja samalla turvata tulevaisuutta. Toimimme Aero Materielilla ennakoivasti niin, että ilmastovaikutuksemme on maailmanlaajuisesti mahdollisimman pieni, tekemällä päivittäisessä työssä aktiivisia, konkreettisiin tavoitteisiin ja prosesseihin perustuvia valintoja, jotka toteuttavat visiotamme paremmasta ympäristöstä. Voit lukea lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuumme toteuttamisesta alta löytyvästä ”Kestävyysraportista”.

 

Ympäristötyö Aero Materielilla

Päätöksemme mukaan panostamme jatkuvasti ympäristöasioihin ja ympäristönhallinta on yksi työkentistämme. Olemme tehneet viime vuosina ilmastoälykkäitä parannuksia, jotka sekä säästävät energiaa että vaikuttavat myönteisesti ympäristöön. Ympäristötyömme avulla yrityksemme voi vaikuttaa ilmastoon ja ylläpitää kestävää ajattelutapaa päivittäisessä työssämme sekä asiakkaita että toimittajia kohtaan.

Sertifioinnit

Sekä Ruotsin että Suomen markkinoilla vaikuttavana yrityksenä meille on tärkeää, että toimintamme täyttää kaikki ympäristölainsäädännön sovellettavat vaatimukset. Meillä on sekä 14001- että 9001-sertifioinnit, mutta haluamme vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan enemmän.

Sertifioinnit 140001 & 9001

Sertifioinnit auttavat säilyttämään hyvän tason ja kehittämään sitä jatkuvasti vihreämmän planeetan hyväksi. Meille on tärkeää toimia esimerkkinä asiakkaille, tavarantoimittajille, työntekijöille, omistajille ja viranomaisille ilmastoa, ympäristöä ja kestävyyttä koskevissa päätöksissä

Ympäristö päivittäisessä työssämme

Ympäristötyömme sisältää päivittäisiä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön. Tärkein tehtävä ympäristötyössämme on ympäristöälykkäiden valintojen tekeminen kuljetuksia, toimituksia ja tekniikkaa koskevissa hankinnoissa.

Ympäristötyö ja toimenpiteet

1. Toimistoomme, varastoihimme ja tuotantotiloihimme on asennettu aurinkokennot, jotka tuottavat sähköä omiin tarpeisiimme. 2. Suunnittelemme ajot asiakkaiden luokse sijaintipaikkojen mukaan niin, että matkojen ja kuljetusten määrä on mahdollisimman pieni. 3. Pysäköintialueellemme on asennettu latauspisteitä, joiden avulla työntekijämme ja asiakkaamme voivat käyttää vaihtoehtoisia polttoainejärjestelmiä. 4. Logistiikkaosastomme suunnittelee toimituksia niin, että voimme käyttää yhteistoimituksia ja vähentää siten ympäristövaikutuksia. 5. Toimintamme tavoitteena on vähentää paperin kulutusta, ja olemmekin digitoineet suuren osan työvaiheista. 6. ISO 14001 -sertifioinnin avulla pysymme jatkuvasti kestävyysajattelun kehityksen kärjessä.

Sitoutumisemme yhteiskunnalliseen vastuuseen

Lahjoitamme joka vuosi rahaa hyväntekeväisyyteen. Meille yhteiskuntavastuu tarkoittaa välittämistä. Aero Materielin työntekijät valitsevat yhdessä hyväntekeväisyysjärjestön, jolle lahjoitus tehdään. Ojennamme auttavan käden ympärillämme oleville ihmisille ja osoitamme myötäelämiskykymme. Viime vuosina Aero Materiel on ollut mukana tukemassa seuraavia hyväntekeväisyysjärjestöjä: Världens barn, Hoppets Stjärna ja Barncancerfonden.

Kestävä kehitys talouden kannalta

Vastuu on yksi Aero Materielin ydinarvojen elementeistä. Vastuullisuus vaikuttaa sitoutumiseemme ja lähestymistapaamme yhteiskunta- ja kestävyyskysymyksiin. Me Aero Materielilla tiedämme, että yrityksen arvot vaikuttavat sen tekoihin ja toimintatapoihin. Meille taloudellinen vastuu tarkoittaa, että noudatamme eettisiä ja juridisia säännöksiä yhdessä asiakkaittemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneittemme kanssa. Vastuu alihankkijoiden valinnasta on kaupanteossamme tärkeää, ja lisäksi tärkeää on pitkän aikavälin taloudellisesti vastuullinen toiminta asiakkaittemme hyväksi, sillä he merkitsevät kestävyyttä Aero Materielille.

Sosiaalinen vastuu työpaikoilla

Pyrimme luomaan turvallisen ja viihtyisän työpaikan, jossa henkilöstömme voi työskennellä hyvässä työympäristössä. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu muun muassa se, että työntekijät voivat hyvin ja että kaikki saavat täyden tuen niin psykososiaalisissa kysymyksissä kuin työvälineiden parantamisessa, jolloin työympäristömme kehittyy paremmaksi.