Henkilö- ja tavaraliikenne

Henkilö- ja tavaraliikenne on sitä mitä useasti nimitämme julkiseksi liikenteeksi ja EU:n mukaan ”persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering”.

Henkilö- ja tavaraliikenne trendejä

Nopeiden ja joustavien kuljetustapojen kysyntä kasvaa. Joustavampien toimitusten ja toimituspaikkojen määrä jatkaa kasvuaan digitaalisten lukkojen ja laatikoiden käytön myötä. Että voit noutaa mistä haluat milloin ja miten haluat, tulee kohta olemaan itsestäänselvyys kaikille. Yhtä useampi matkustaa junalla Ruotsissa ja Euroopassa. Tarvitsemme ympäristön kannalta kestäviä toimitusjärjestelmiä. Kuljetukset ovat lisääntyneet voimakkaasti viimeisen vuosisadan aikana, yhdestä kilometristä per henkilö 1900-luvun alussa 40 kilometriin tänä päivänä.