Små mekanismer får en stor effekt på användningsdesignen

Små mekanismer får en stor effekt på användningsdesignen

Små mekanismer – som lås och gångjärn – bidrar inte bara till prestanda, ergonomi och säkerhet för större applikationer, de har också kraften att göra en stor inverkan på slutanvändarens upplevelse. Lär dig hur du kan skapa minnesvärda upplevelser för dina kunder genom att välja rätt åtkomstmaskinvara.

Smart justeringssystem för arbetsbord

Smart justeringssystem för arbetsbord

Lär dig mer om vår höjdjustering SMS Movotec & Bold-On i arbetsbänkar, transportband, monteringsbord & övrig utrustning där ergonimisk arbetsposition krävs.

Rotationslås med inbyggd gummidämpare

Rotationslås med inbyggd gummidämpare

Nya R4-10 är ett vridregellås med integrerad gummidämpare som eliminerar eventuella oljud som orsakas av metall-mot-metallrörelser te x vibrationer vid normala driftsförhållanden.

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.