Medicin

Medicinbranschen styrs idag av lagar och regler från läkemedelsverket som har ansvar för säkerheten och kvaliteten av läkemedel till patienter. Dessutom finns det höga krav på säkerhet vid hantering av läkemedel. Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov därför är det viktigt att vi tar tillvara på möjligheter som innovativ medicinteknik kan erbjuda.

Produkter för säker förvaring

Inom teknisk medicin erbjuder vi ett brett produktsortiment för att ge trygg förvaring av förband, läkemedel och medicins utrustning. De elektriska låsen ger säker förvaring och spårbarhet för trygg förvaring i lådor och skåp av läkemedel.

Rätt justering av skärmfäste

Våra monitorfästen finns i konstruktioner som kräver ergonomi och säker positionering. Exempelvis i ambulansbilar där utrymmet är trångt för dokumentering av patient och en datorskärm behöver vinklas ut i rätt läge. Dessutom finns skärmfästen monterade i laboratorier miljöer och operationsrum.

Trender inom Medicin

Varje år lanseras nya medicinska uppfinningar som underlättar för att hitta diagnoser och minska att olyckor inträffar. Flera företag, föreningar väljer att installera hjärtstartare i närheten när olyckan inträffar. Dessutom är det finns hjärtmätare för hemmabruk till privatpersoner.

Medicinteknik för hälsan

Välfärdsteknologi ska hjälpa oss att hålla koll på hälsan och med kroppslig scanner och prover enkelt kunna upptäcka vitala sjukdomar i ett tidigt stadie. Hjälpmedel är ett sätt att underlätta för individer. Med ny teknik finns det rullstolar med gasfjädrar för att anpassa varje hjälpmedel för individen med enkelt justering.

Vi underlättar hanteringen av läkemedel

Vi erbjuder ett mekaniska lås som visar vilka skåp och luckor som sjukvårdspersonalen har öppnat. Med en färg indikering kan man enkelt öppna de luckor och fylla på med nytt förband utan att behöva inventera alla lådor av läkemedel.

Medicinlås för hygien till laboriatorie

Vårt E3-H kompressionslås kan medicin industrin vara trygga med att inga bakterier eller smuts samlas på låsets utsida. E3-H kompressionslåset har bara släta ytor och är tillverkad i syrafast stål. Låset går därför enkelt att rengöra och att öppna t.ex. med hjälp av en skiftnyckel. Låset är designat för medicinsk utrustning i krävande miljöer och uppfyller DIN 1672-2 och IP69K krav.