En högtflygande historia - 96 års erfarenhet

Aero Materiel AB (AMA) har en intressant historia med rötterna i svensk flyghistoria. Företaget grundades av bröderna Florman på 1920-talet och sysslade med materiel för flygplan. De startade också en av Nordens första skolor för privata piloter. För transport av människor och gods bildades också AB Aerotransporter, som senare blev en av grundstenarna i Scandinavian Airlines System (SAS). Redan för 100 år sedan hade man utmaning att hitta ett fästelement/lås som man inte tappade bort. Här kom Aero Materiel in som teknisk partner och med Dzus snabblås och löste den tekniska utmaningen för flygplan. Dzus snabblås finns fortfarande i vårt sortiment, flera varianter har utvecklats och idag används de i allt ifrån flyg , bilar, truckar och gatubelysning. Våra snabblås har till och med används till batteriluckan på mobiler. Under den senare delen av 1980-talet rationaliserades verksamheten och förfinades för att koncentrera sig på lås, fästelement och andra mekaniska komponenter för verkstads-, bil- och telekomindustrin. Från 1940-talet till mitten av 1960-talet utvecklades AMA till en betydande aktör inom hydraulik och elektromekanik. Under senare delen av 1980-talet renodlades verksamheten med inriktning på lås, fästelement och andra mekaniska komponenter för verkstads-, fordons- och telecomindustrin. Idag är vi ett kreativt och visionärt familjeföretag med basen i Småland och världen som arbetsfält.

Tidslinje

Aero Materiel startade som Sveriges första pilotskola år 1923 och levererade komponenter till flygplan och industrier. Precis då som nu levereras produkter och komponenter till högteknologiska fabriker i Sverige. Vi erbjuder komponenter för luckor och paneler. Att öppna, stänga och låsa en lucka är ofta första kontakten med en produkt från oss. Rörelse, följsamhet eller beröring avgör slutkundens upplevelse av produkt och varumärke. Den första känslan av kvalité

Generationsskifte

Under 2018 tillträdde Viktor Benderius som VD. Med flera års erfarenhet var det passade att komma in som VD. Viktor har tidigare arbetat som försäljningschef och dessförinnan haft ett flertal roller på Aero Materiel. Ett generationsskifte som gör att vi siktar framåt med Viktor i täten.