Dinolift Oy

Dinolift Oy är ett finskt företag som designar, tillverkar och säljer DINO-personliftar av hög kvalitet för olika typer av arbeten till uthyrningsföretag och slutanvändare. Att jobba med DINO-personliftar är säkert, effektivt och angenämt. Aero Materiel jobbar som samarbetspartner till Dinolift, och levererar kvalitetsfulla samt pålitliga lås- och gångjärnslösningar för att möta personliftens användningskrav i olika miljöer.