IT och Telecom

IT ochTelecom är företag inriktade på framtagning av digital hårdvara, mjukvara och utrustning för mobila kommunikationsnätverk (5G) som används i hela världen för internationella streamingtjänster. Svenska hushåll lägger drygt 330 kronor per månad (Q3 2018) för rörlig bild vilket innebär en årlig tillväxt på 30%. Branschen förändras i samma snabba takt som digitaliseringen. Från att ha varit en sektor eller en egen industri är branschen IT och Telecom idag mer av samhällsbärande natur vilket ökar kraven på säkerheten och att minska intrången via nätet och fysisk påverkan i datahallar och serverrum med olika typer av rack och modulsystem.

Trender inom IT och Telecom

Vi producerar mer och mer data vilket leder till en enorm efterfrågan på lagringsutrymme. Sverige har på senare år växt fram som ett centrum för datacenter. En faktor som styr det är det kalla klimatet i Sverige som gör det enkelt att hålla nere temperaturen på datacenter som alstrar värme och behöver kontinuerlig kyla. Smartphonen blir mer central i våra liv än någonsin tidigare i takt med mognaden av mobil teknologi som 5G, AI och AR. Artificiell Intelligens ökar och med våra produkter gör vi det möjligt att möta behovet kring AI.