Trender inom infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur säkrar grundläggande funktioner för kommunikation och rörelse i samhället. Framförallt avses infrastruktur, system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Den växande befolkning och den ekonomiska tillväxten bidrar till att behovet av nyinvesteringar och underhåll i infrastrukturen utvecklas för att möte kraven i framtiden på uppkoppling och digitalt samhälle.

Signalsystem

Signalsystem är ett samlingsbegrepp för flera tekniska system för tåg och växling på järnväg. Den ökade tillgängligheten och lägre reskostnader gör att transporterna ökar och fler resenärer förflyttar sig över landet. Det gör att vi behöver ställa om till ett mer hållbart transportmedel som ger en så låg inverkan på klimatet och miljön för att resorna ska kunna fortsätta i den växande takten.

Värdehantering

Värdehantering innebär produkter med högt värde som exempelvis värdetransporter. Vi erbjuder vandalsäkra lås med flera låspunkter för fordon och transportbilar för att undvika stöld i värdetransporter. I dagens samhälle hanteras mindre kontanter i omlopp och värdehanteringen har minskat till lägre belopp. Under 2014, fanns det kontanter värda 80 miljarder kronor i omlopp i Sverige och år 2018 var motsvarande siffra 56 miljarder. Trots att kontanterna minskat i värdetransporter levererar Aero Materiel lås till fordonsindustrin då värdetransporterna idag innehåller gods och paket av höga värden med det förändrare konsumtionen som sker via e-handel och detaljhandel.

Informationstavlor

Informationstavlor och digitala informationsskärmar finns på buss.-tågstationer, köpcentrum och event och utsätts ofta tuff yttre påverkan. Med lås som klarar yttre påverkan och håller tätt mot vatten, värme och är korrosionsbeständiga för alla väder. Låsen ger användaren kraft att öppna och vinkla upp luckan.

Smartare lyktstolpar

Belysningen blir allt viktigare i samhället och i samband med att infrastrukturen utvecklas med järnväg, bilvägar och att stadskärnor expanderar kräver det mer belysning i samhället. Med smart belysning, där sensorer reglerar ljuset efter närvaro och dagsljus, kan man minimera halvera energiåtgången.

Gatubelysning

Med belysningslösningar ökar vi tryggheten och välbefinnandet både i inne och utomhusmiljöer. Teknikutvecklingen inom belysning ökar möjligheterna för kontroll, styrning och analys. Våra komponenter monters enkelt i applikationer för luckor med sensorer, samt vid övervakning och 5G uppkoppling i samhället finns.

Fördelar med snabblås från DZUS

Dzus snabblås gör det enkelt att nå elkablar och elektronik i sensorerna. Låsets placering i lyktstolpar kräver en hög prestanda nivå för att klara varierande klimat för en trygg infrastruktur och för att det enkelt ska gå att byta ut belysningen regelbundet utan att låsen fryser fast eller att korrosion skapas.

Ett effektivt signalsystem

Signalsystem är ett tekniskt system med funktion för att styra trafiken på järnvägen säkert. I framtiden är ett nytt signalsystem en del av digitaliseringen och som ger god tillgänglighet att resa med tågtrafik över landsgränser. Det nya signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett gemensamt signalsystem för Europa som lett till ett ökat samarbete mellan länderna. Långsiktigt ska det nya tågnätet skapa möjligheter för en gränsöverskridande tågtrafik där man undviker att varje land har ett eget tågsystem.

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

I dag har Sverige infört det moderniserade signalsystemet ERTMS på fyra tågbanor i norra Sverige. Pilotprojektet testades på; Ådals- och Botnia-, Haparanda- samt Västerdalsbanan.

Digitala informationstavlor

I det digitala samhället gäller det att förmedla information som väcker intresse och uppmärksammas i samhället. Genom att använda sig av digitala informationstavlor går det att kommunicera information på platser där alla målgrupper rör sig i samhället för att nå ut med viktig samhällsinformation.

Framtidens informationstavlor i samhället

Idag finns skyltar placerade och väcker uppmärksamhet när man reser till en ny kommun eller går på en gata. Vi erbjuder flera produkter för display skärmar, LED -skyltar och informationstavlorna med reklam och viktiga samhällsbudskap. Idag finns skyltar placerade och väcker uppmärksamhet när man reser till en ny kommun eller går på en gata.

Aero Materiels roll som leverantör

I informationstavlor levererar vi lås och gasfjädrar. Det finns ett lås installerat för att avgränsa behörigheten för allmänheten att komma åt materialet innanför glasskivan. Det kan både vara tryckt eller digitalt material med kablar och teknik som förvarar baktill. Vanligtvis finns det gasfjädrar monterat på varsin sida av skyltramen för att man ska kunna öppna luckan och byta reklambudskap eller lägga in ny bild digitalt.