Smarta lösningar för självservice skåp och laddstolppar

I infrastrukturen är produkter för en vandalsäker konstruktion i laddstolpar och e-handelsskåp avgörande. Med installerade lås i luckorna på e-handelskåp och i laddstationerna i samhället förhindras oavsiktlig öppning. Låsets placering i laddstolpar kräver en hög prestanda nivå för att klara varierande klimat för en trygg infrastruktur.

Osynlig säkerhet med Bluetooth lås

Ökade krav på säkra lås innebär att det är vandalsäkert och klarar Bluetooth uppkoppling för full kontroll med övervakning. Bra designade lås uppfyller kraven för framtidens infrastruktur. Ett lås som har anpassad åtkomst för privatpersonen och full åtkomst till teknikern för åtkomst av mjukvaran för underhåll. Automatisk inloggning underlättar spårning av när och vem som öppnat och stängt skåpet. Det går att beställa det elektriska låset med Bluetooth som ersätter den traditionella nyckeln. Med Bluetooth lås kan konsumenten enkelt hämta ut matvaror och via en kod ges full åtkomst till hela betalapparaten i e-handelsskåpet. Det elektriska låset ökar säkerheten med flera alternativ av låsning för framtidens e-handelsprodukter. Vi hjälper dig med rätt lås och lucktillbehör för e-handel, industri och infrastruktur.

Trender inom industri branschen

Trendspaning inom e-handelsskåp

E-handeln växter i snabb takt. Korta ledtider, aviseringar och spårbara leveranser ger full kontroll på paket. I e-handelsskåp är säkerheten viktig då flera personer ges åtkomst till luckorna. Låsen på luckorna bör vara vandalsäkra för att skydda paket med höga värden från stöld. I framtiden kommer det att krävas flera steg av säkerhet med olika lås i e-handelsskåp. Vi erbjuder olika typer av lås med säkerhet som uppfyller kraven för din applikation inom industri.

Framtidsutsikten för laddstolppar

För varje år som går kommer det ut flera el drivna bilar på marknaden. Elektricitet som drivmedel är något som företag och privatpersoner kommer betala för högre belopp för inom närmaste åren. I framtiden kommer det kommer att installeras betalningssystem på alla platser där fordon parkerar, för att enkelt kunna ladda upp batteriet. Integrerade låssystem med bluetooth kopplat till en (app) för mobil styrning av säkerhet vid laddboxen för trygg betalning för användaren. I infrastrukturen är produkter för en vandalsäker konstruktion i laddstolpar av betydelse. Med lås på laddstationerna luckor förhindras oavsiktlig öppning till elkablar och elektronik. Låsets placering i laddstolpar kräver en hög prestanda nivå för att klara varierande klimat för en trygg infrastruktur.

Säkert lås för självbetjäning och e-handel

Flexiblare leveransplatser och leveranser med användningen av digitala lås och boxar kommer fortsätta att öka i framtiden. Med e-handel där du kan hämta upp din matkasse direkt med en kod i mobilen eller bluetooth anslutning för att öppna den lucka /skåp som dina varor finns i. Trender visar att det snart kommer att vara en självklarhet för alla i samhället att hämta upp varor med självbetjäning. Med våra lås är det i säkert och tryggt förvar innan du hämtar ut dina varor.

Säkra dina paketlådor med elektronisk åtkomst

Säkra din leverans applikation

Att förbättra kritiska områden för e-handelskåp och leveranser för självservice vid prestanda, inklusive säkerhet och driftskostnader, är ett växande behov för post- och leveransindustrin. Vår bransch artikel undersöker hur integrering av elektroniska åtkomstlösningar i din sista mils leveransutrustning kan hjälpa dig.