Hållbarhetsrapport & CSR

För oss på Aero Materiel är det viktigt att arbeta med att göra så liten påverkan som möjligt på klimatet. Vi har valt att fokusera på miljöarbetet och engagerat oss lokalt och globalt. Under hösten 2019 installerades solceller för att vi ska kunna producera 100 % förnybar elenergi. Med egenproducerad el till elnätet kommer vi att kunna bli självförsörjande och samtidigt säkra upp för framtiden. Vi på Aero Materiel arbetar proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan globalt genom att göra aktiva val utifrån konkreta mål och processer i det dagliga arbetet som bidrar till vår vision om en bättre miljö. Läs mer om vårt CSR och miljöarbete i vår ”Hållbarhetsrapport” nedan.

 

Vårt hållbarhets- & miljöarbete

Aero Materiel har valt att kontinuerligt valt att driva miljöfrågan och arbeta med miljöledning. Vi har gjort klimatsmarta förbättringar under de senaste åren som både är energibesparande och har en god inverkan på miljön. Vårt miljöarbete gör det möjligt för oss som verksamhet att påverka klimatet och bibehålla ett hållbarbets tänk i det dagliga arbetet mot kunder som såväl leverantörer.

ISO Certifieringar

Som leverantör till svenska och finska marknaden är det viktigt för oss med ett uppfylla de standarder som finns inom miljölagstiftningen. Vi är certifierade enligt 14001 och 9001 men vill bidra med mer i den mån det går.

Miljö och kvalitét

Med certifieringarna håller vi en god nivå och kan regelbundet utveckla detta för en grönare planet. För oss är det viktigt att vara en förebild för våra kunder, leverantörer, anställda, ägare och myndigheter när det kommer till beslut kring klimat, miljö och hållbarhet.

Miljö i det dagliga arbetet

I vårt miljöarbete arbetar vi dagligen med att vidta åtgärder som har en god inverkan på miljön och klimatet. Det som vi lägger störst vikt vid i vårt hållbarhetsarbete är att göra klimatsmarta val vid inköp av transporter, leveranser och teknik som bidrar till energibesparande åtgärder.

Here you can download our ISO Certificate

Miljöarbete och återgäder

1. Solceller Vi har installerat solceller på vårt kontor, lagar och verkstad för att för att kunna producera egentillverkad el. 2. Transport Vi planerar resor till kunder i samma städer för att minimera antalet transporter och resor. 3. Fossilfritt bränsle Vi har installerade laddstolpar på parkeringen för att erbjuda personal och kunder möjlighet till ett grönt alternativ på drivmedel. 4. Logistik Planerade leveranser på logistikavdelningen gör att samleveranser görs och bidrar till mindre inverkan. 5. Miljömål Verksamhetens mål är att minska pappersförbrukningen och har digitaliserat en stor del av arbetsmomenten. 6. Certifieringar inom miljö och kvalité Med ISO 14001 certifieringen håller vi oss i framkant för att ständigt utvecklas inom hållbarhet.

Vårt engagemang för socialt ansvar

Varje år är vi med och bidrar med en gåva till välgörenhetsorganisationer. För oss betyder socialt ansvar omtanke. Alla medarbetarna på Aero Materiel väljer gemensamt ut en välgörenhetsorganisation som en gåva skänks till. Att sträcka ut en hand för människor i vår omgivning och visa medmänsklighet. Under de senaste åren har Aero Materiel varit med och stöttat välgörenhetsorganisationerna: Världens barn, Hoppets Stjärna och Barncancerfonden.

Hållbarhet ur en ekonomisk aspekt

Ett av Aero Materiel kärnvärden är ledordet ansvar. Ansvar genomsyrar vårt engagemang och synsätt på CSR och hållbarhetsfrågor. Vi på Aero Materiel vet att våra handlingar styrs av våra värderingar i det dagliga arbete. För oss innebär ett ekonomiskt ansvar att vi följer etiska och rättsliga riktlinjer i samarbete med våra kunder, leverantörer och partners. När vi driver affärer är det viktigt att ta ansvar i valen av underleverantörer men även att driva ekonomiskt ansvarsfulla affärer på lång sikt för kunder som är hållbarhet för Aero Materiel som verksamhet.

Socialt ansvar på arbetsplatsen

Vi arbetar med att skapa en trygg och trivsam arbetsplats som ger våra anställa en god arbetsmiljö. I det sociala ansvaret ingår bland annat att få medarbetarna att må bra, samtidigt som personal och kollegor ska känna fullt stöd i frågor gällande det psykosociala arbetsmiljön.