Trygghet under resan

Att öppna, stänga och låsa en lucka är ofta första kontakten med en produkt. En rörelse eller beröring som förväntas infria allt det som både produkt och varumärke lovar.

Tåg, bussar, spårvagn och flygplan

Transport av människor och gods som sker från en plats till en annan destination är branschen masstransport. Från flygplanets cockpit till passagerarsätet på tåget erbjuds komponenter som är kompatibla med de krav som tågbranschen efterfrågar både exteriört och interiört. Tågindustrins och flygindustrins höga krav på styrka, hållfasthet och passagerarkomfort kan uppnås med rätt åtkomstlösningar och IP klass.

Funktioner som underlättar för resenärer

Våra komponenter finns på flera ställen i tåget. I tågkupén hittar du exempelvis utfällbara bord med friktionsgångjärn som gör bordet enkelt, smidigt och användarvänligt för resenären. De låsbara gasfjädrarna finns i tågsättet för enkel justering av ryggstödet i stolen för passagerare.

Bekväm resa

I kombination av att fler reser med tåg går fler tåg länge sträckor. Då krävs det bekväma sätten där varje resenär kan anpassa sättet efter önskad justering. Med låsbara gasfjädrar darr du i en spak för att välja valfritt läge på ryggstödet.

Trender inom transport

Efterfrågan på snabba och flexibla transporter ökar hos kunder och resenärer. Fler personer reser med tåg i Sverige och Europa. Transporterna har ökat kraftigt det senaste århundradet, från en kilometer per person under en dag i början av 1900-talet till över 40 kilometer idag. Vi behöver transportsystem som är klimatmässigt hållbara. Tåg är ett av dessa transportalternativ.

Framtiden

Flyg som har biobränsle som drivmedel eller som drivs av en generator kopplat till ett elektriskt batteri är två alternativ för att flygplanet som transportfordon ska uppfylla kravet och behovet på framtiden för ett hållbart färdmedel mellan destinationer och platser.

Skapa trygghet med dold säkerhet

Lås med IP-klassning för flyg, buss och spårvagn. Robust lås med dold yta för invändig och utvändig installation.

Design och funktion

Låset klarar krafter, vibrationer och tryck i olika riktningar. E3-låset passar på större transportfordon med passagerare som förflyttas i höga hastigheter. Designen gör att låset kan döljas i ett metall hölje för en stilren lucka.

Användarvänligt

Låset underlättar för användaren att enkelt identifiera om luckan är öppen eller stängd. Med en tydlig indikator så kan man verifiera låsets status och ser på långt håll om låset är stängt.

Applikationer

Spårvagn tåg, låset installeras på vagnen för att förbättra aerodynamik. Invändiga servicepaneler för alla typer av transportfordon. Dolt lås installerat i maskin skydd för säker förvaring av teknik i buss, tåg eller flygplan. Lämpar sig i exteriöra paneler och luckor.