Checkmark Ltd Oy är den ledande finska tillverkaren av kassadiskar och entrégrindar

Genom åren har företaget byggt upp en heltäckande servicekedja, som säkerställer kassaegenskapernas funktionalitet i alla situationer oberoende av affärstyp och storlek. Aero Materiels uppgift som samarbetspartner till Checkmark är att leverera tillförlitlig mekanik passande för varje projekt och kund.