Monitor fästen

Southcos monitorfästen ger intuitiv och ergonomisk placering för dina skärmar. Monitorfästen finns i olika alternativ, från enkla tilt fästen till monitorarmar som tillåter enkel manövrering av skärmen i flera riktningar. En unik funktion hos Southcos monitorfästen är att de stannar kvar i den position där användaren lämnade dem utan behov av låsklämmor eller låsspakar. På Aero Materiel erbjuder vi ett urval av Southcos monitorfästen. Om du behöver hjälp med att hitta rätt monitorarm, tveka inte att kontakta oss.

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.