Klimatprodukter för inomhusmiljö

Klimatprodukter är starkt kopplade till inomhusmiljön som påverkar hur vi mår, oavsett om luften är för varm, torr, fuktig eller full av föroreningar och allergener. Våra komponenter och lås gör det enkelt att sköta underhåll och service för att ventilation och fläktsystem ska fungera långsiktigt. Med elektriska lås och kvartsvarvslås får du driftsäkra klimatprodukter & ventilationssystem. Med enkel öppningsfunktion av luckor i dina system. Vi har lösningar för brandsskydd, ventilation, värmepumpar och aircondition.

Ventilationssystem

Ventilationssystem i fabriker och i industrilokaler gör att damm, spån och andra föroreningar samlas upp. Många företags expanderar företag och utökar produktionen. Det har visat sig att behovet att ventilationssystem ökar och man behöver samtidigt bättre löningar för att enkelt genomföra underhåll regelbundet.

Förenkla användning av klimatprodukter

Ventilationsluckor med snabblås för ett enkelt vred för att komma åt trånga utrymmen samtidigt som handtag och nyckel inte kan tappas bort då det sitter fastmonterat i som en enhet i luckans installation. I vissa ventilationssystem går luckan eller dörren enbart öppnas i en speciell vinkel och det kräver speciella lås som skjuter fram luckan utan att den kommer upp på högkant.

TRENDER FÖR VENTILATIONSSYSTEM

Trender och behov förändrar utvecklingen och kraven på värmesystem, klimatprodukter och ventilationssystem. De senaste åren har marknaden utvecklats och ny formgivning och design har skapats i hushåll men även i större industrilokaler. Utvecklingen har påverkats av att tekniknivån förbättrats i mindre ventilationsenheter samtidigt som isolerade byggnader gjort att kraven på bra ventilation blivit betydande. Med bättre värmeåtervinningen har det gett ventilationsbranschen ett större behov av service underhåll i ventilationstrummor.

Ventilation och fläktsystem

Våra komponenter och lås gör det enkelt att sköta underhåll och service för att ventilation och fläktsystem ska fungera långsiktigt. Med kvartsvarvslås kan man enkel öppna luckan i fläktsystemet för att genomföra årlig service. Vi har lösningar för brandskydd, ventilation, värmepumpar och aircondition.

Brandskydd

I samband med att regelbundna kontroller för brandskydd görs i bostäder och lokaler minskar risken för att olyckor sker. Det görs mätningar av tryck, täthet och temperatur för brandskydd. Vi erbjuder komponenter som underlättar vid brandskyddskontroller.

Teknik i nya ventilationsprodukter

IoT (internet Of Things) blir allt vanligare för att styra och få en effektiv och bättre inomhusmiljön och fler och fler produkter är ”uppkopplade” som t.ex. Värmepumpar, Air-condition, Ventilationssystem och övervakningssystem för brand och personlig säkerhet.