Smart justeringssystem för arbetsbord

Smart justeringssystem för arbetsbord

Lär dig mer om vår höjdjustering SMS Movotec & Bold-On i arbetsbänkar, transportband, monteringsbord & övrig utrustning där ergonimisk arbetsposition krävs.

Ergonomi på arbetsplatsen

Höjdjusterbart system kan installeras i arbetsbänkar, transportband, monteringsbord eller annan utrustning. Höjdjusterbar funktion ger hälsofördelar och minimerar felaktig lastning och lyft för anställda. De flexibelt justerbara arbetsstationerna, utrustningen och arbetsplatserna kan inte bara användas av olika medarbetare, de ger företaget stor flexibilitet i arbetsflöden för individen och arbetslaget.

Elektroniskt system

  • Det elektromekaniska spindel motorsystemet (SMS Movotec) erbjuder förlängningskraft i arbetsbänken för en ergonimisk arbetsposition. Den smarta höjdjusteringen i konstruktionen hjälper anställd att hantera tyngre arbetsmoment i en ergonomisk arbetsställning i anpassade höjd för varje individ.
  • 100% elektrisk system
  • Ergonomiskt
  • Systemen är stabila och klarar upp till 1200 kg.
  • Körhastighet 16 mm / s eller 8 mm / s
  • Enkel installation
Välj mellan de två systemen; Movotec SMS Bolt – On eller Movotec SMS-monteringsprofil

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.